• bán hàng là một quá trình bạn phải làm tốt tất cả các khâu từ tìm khách, tư vấn, chăm sóc, chốt sale.

  KỸ NĂNG

  BÁN HÀNG

  bán hàng là một quá trình bạn phải làm tốt tất cả các khâu từ tìm khách, tư vấn, chăm sóc, chốt sale.

  sức mạnh của sợi dây xích được đo bằng mắt xích yếu nhất

 • chỉ có hành động mới tạo ra kết quả

  KỸ NĂNG

  SỐNG

  chỉ có hành động mới tạo ra kết quả

  kinh nghiệm là trải nghiệm

 • lắng nghe để hiểu khách

  KỸ NĂNG

  BÁN HÀNG

  lắng nghe để hiểu khách

  rồi chuẩn bị phần trình bày phù hợp